SERVISNA OPREMA

 
 
U ponudi imamo - SERVISNA OPREMA - proizvođača:

Endress
 
 • back-up generatori
 • dizel generatori
 • generatori na gorivo
 • strujni generatori
 • generatori za vatrogasce
 • Mašine za savijanje cijevi i dizalice za radijatore
 • Jaki ravnači za mehaničare
 • Različita oprema za mehaničare
 • Hidraulične dizalice na daljinski pogon i hiropneumatske pumpe
 • Radni stolovi i kolica
 • Stolovi
 • Hidraulične dizalice s kotačima
 • Hidraulične dizalice flaše
 • Dizalice za prijenos
 • Hidraulična dizalice nosači
 • Dizalice
 • Dizalice za motocikle
 • Oprema za teretna vozila
 • Kontejneri za pranje
 • Hidraulična i Elektrohidraulična tiskala
 • Auto-dizalice sa dva uporišta
 • Elektrohidraulične auto-dizalice s četri uporišta
 • Elektromehaničke dizalice s jednim uporištem
 • Elektrohidraulične dizalice "dvostruke škare"
 • Elektrohidraulične dizalice "škare"
 • Elektrohidraulične dizalice "škare" za teretna vozila i viljuškare
 • Elektromehaničke nezavisne dizalice nosači
 • Pneumatske dizalice i dijelovi
 • Elektrohidraulične i pneumatske dizalice
 • Elektrohidraulične dizalice s ugrađenim ležajem
 • Specialna oprema za mehaničare
 • Profesionalni alati
 • Oprema za očuvanje okoliša
 • Aparati za varenje
 • Plazma rezači
 • Varenje

Lista Potrošačkih proizvoda:

 • Visokotlačni Perači - 200 Serija
 • Visokotlačni Perači - 300-400 Serija
 • Visokotlačni Perači - 500-600 Serija
 • Visokotlačni Perači - 700-800 Serija
 • Strojevi za čišćenje podova
 • Usisavči koji djeluju po sistemu vode i sušenja
 • Usisavači na zrak
 • Strojevi za čišćenje parketa i tepiha
 • Električne metle
 • Strojevi za poliranje
 • Filetri za usisavače na vodu
 • Čistila na paru
 • Stolovi za peglanje
 • Čistila za prozore
 • Robo čistila

Lista Industrijskih proizvoda:

 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Kompaktni
 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Srednja Snaga
 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Visoka Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Gorivo
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Specijalni
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Kompaktni
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Srednja Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--Visoka Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--Gorivo
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--na novac
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-nepomični
 • Visokotlačne mašine
 • Pometači
 • Usisivači
 • Usisivači - Pometači
 • Pometači za Ceste
 • Čistila s Diskom
 • Čistila
 • Čistila na zrak
 • Čistila na vodu
 • Vozila za čišćenje
 • Usisivači na zrak
 • Usisivači na vodu i zrak
 • Usisivači na novac
 • Sigurnosni usisavači
 • Industrijski usisavači
 • Čistila na paru
 • Čistila na sprej
 • Bacači snjega

Lista Inžinjerskih sistema:

 • Visokotlačna čistila
 • Automatske Auto Praone
 • Samouslužne Auto Praone
 • Komercijalne Auto Praone
 • Strojevi za Recikliranje vode
Poveznice:
back-up generatori generatori na gorivo generatori za vatrogasce stolovi komercijalne auto praone dizalice za prijenos varenje automatske auto praone kontejneri za pranje dizalice strojevi za poliranje strujni generatori oprema za teretna vozila strojevi za recikliranje vode dizel generatori aparati za varenje usisivači koji djeluju po sistemu vode i sušenja radni stolovi i kolica sigurnosni usisivači pneumatske dizalice i dijelovi filteri za usisivače na vodu stolovi za peglanje elektrohidraulične dizalice s ugrađenim ležajem bacači snjega čistila na sprej elektrohidraulične auto-dizalice s četri uporišta oprema za očuvanje okoliša čistila s diskom elektromehaničke nezavisne dizalice nosači agregati za struju elektromehaničke dizalice s jednim uporištem čistila hidraulična i elektrohidraulična tiskala čistila za prozore usisivači na novac hidraulična dizalice nosači jaki ravnači za mehaničare vozila za čišćenje čistila na paru profesionalni alati mašine za savijanje cijevi i dizalice za radijatore specialna oprema za mehaničare različita oprema za mehaničare usisavači na zrak čistila na zrak pometači visokotlačne mašine čistila na vodu hidraulične dizalice s kotačima robo čistila usisivači na vodu i zrak usisivači na zrak visokotlačni perači pometači za ceste hidraulične dizalice flaše elektrohidraulične i pneumatske dizalice hidraulične dizalice na daljinski pogon i hiropneumatske pumpe strojevi za čišćenje parketa i tepiha usisivači auto-dizalice sa dva uporišta električne metle industrijski usisavači samouslužne auto praone plazma rezači strojevi za čišćenje podova dizalice za motocikle visokotlačni čistači
Povratak na sve proizvode

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas