SERVISNA OPREMA

 
 
U ponudi imamo - SERVISNA OPREMA - proizvođača:

Endress
 
 • back-up generatori
 • dizel generatori
 • generatori na gorivo
 • strujni generatori
 • generatori za vatrogasce
 • Mašine za savijanje cijevi i dizalice za radijatore
 • Jaki ravnači za mehaničare
 • Različita oprema za mehaničare
 • Hidraulične dizalice na daljinski pogon i hiropneumatske pumpe
 • Radni stolovi i kolica
 • Stolovi
 • Hidraulične dizalice s kotačima
 • Hidraulične dizalice flaše
 • Dizalice za prijenos
 • Hidraulična dizalice nosači
 • Dizalice
 • Dizalice za motocikle
 • Oprema za teretna vozila
 • Kontejneri za pranje
 • Hidraulična i Elektrohidraulična tiskala
 • Auto-dizalice sa dva uporišta
 • Elektrohidraulične auto-dizalice s četri uporišta
 • Elektromehaničke dizalice s jednim uporištem
 • Elektrohidraulične dizalice "dvostruke škare"
 • Elektrohidraulične dizalice "škare"
 • Elektrohidraulične dizalice "škare" za teretna vozila i viljuškare
 • Elektromehaničke nezavisne dizalice nosači
 • Pneumatske dizalice i dijelovi
 • Elektrohidraulične i pneumatske dizalice
 • Elektrohidraulične dizalice s ugrađenim ležajem
 • Specialna oprema za mehaničare
 • Profesionalni alati
 • Oprema za očuvanje okoliša
 • Aparati za varenje
 • Plazma rezači
 • Varenje

Lista Potrošačkih proizvoda:

 • Visokotlačni Perači - 200 Serija
 • Visokotlačni Perači - 300-400 Serija
 • Visokotlačni Perači - 500-600 Serija
 • Visokotlačni Perači - 700-800 Serija
 • Strojevi za čišćenje podova
 • Usisavči koji djeluju po sistemu vode i sušenja
 • Usisavači na zrak
 • Strojevi za čišćenje parketa i tepiha
 • Električne metle
 • Strojevi za poliranje
 • Filetri za usisavače na vodu
 • Čistila na paru
 • Stolovi za peglanje
 • Čistila za prozore
 • Robo čistila

Lista Industrijskih proizvoda:

 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Kompaktni
 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Srednja Snaga
 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Visoka Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Gorivo
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Specijalni
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Kompaktni
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Srednja Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--Visoka Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--Gorivo
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--na novac
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-nepomični
 • Visokotlačne mašine
 • Pometači
 • Usisivači
 • Usisivači - Pometači
 • Pometači za Ceste
 • Čistila s Diskom
 • Čistila
 • Čistila na zrak
 • Čistila na vodu
 • Vozila za čišćenje
 • Usisivači na zrak
 • Usisivači na vodu i zrak
 • Usisivači na novac
 • Sigurnosni usisavači
 • Industrijski usisavači
 • Čistila na paru
 • Čistila na sprej
 • Bacači snjega

Lista Inžinjerskih sistema:

 • Visokotlačna čistila
 • Automatske Auto Praone
 • Samouslužne Auto Praone
 • Komercijalne Auto Praone
 • Strojevi za Recikliranje vode
Poveznice:
back-up generatori generatori na gorivo generatori za vatrogasce dizalice za prijenos stolovi komercijalne auto praone automatske auto praone varenje kontejneri za pranje strujni generatori dizalice strojevi za poliranje oprema za teretna vozila dizel generatori strojevi za recikliranje vode aparati za varenje radni stolovi i kolica usisivači koji djeluju po sistemu vode i sušenja pneumatske dizalice i dijelovi sigurnosni usisivači filteri za usisivače na vodu stolovi za peglanje elektrohidraulične dizalice s ugrađenim ležajem bacači snjega čistila na sprej elektromehaničke nezavisne dizalice nosači elektrohidraulične auto-dizalice s četri uporišta čistila s diskom oprema za očuvanje okoliša agregati za struju čistila za prozore hidraulična i elektrohidraulična tiskala čistila elektromehaničke dizalice s jednim uporištem usisivači na novac čistila na paru vozila za čišćenje hidraulična dizalice nosači jaki ravnači za mehaničare profesionalni alati različita oprema za mehaničare mašine za savijanje cijevi i dizalice za radijatore čistila na zrak specialna oprema za mehaničare visokotlačne mašine usisavači na zrak pometači hidraulične dizalice s kotačima čistila na vodu usisivači na vodu i zrak robo čistila hidraulične dizalice flaše usisivači na zrak visokotlačni perači hidraulične dizalice na daljinski pogon i hiropneumatske pumpe elektrohidraulične i pneumatske dizalice pometači za ceste usisivači auto-dizalice sa dva uporišta električne metle strojevi za čišćenje parketa i tepiha industrijski usisavači plazma rezači samouslužne auto praone strojevi za čišćenje podova dizalice za motocikle visokotlačni čistači
Povratak na sve proizvode

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas