SERVISNA OPREMA

 
 
U ponudi imamo - SERVISNA OPREMA - proizvođača:

Endress
 
 • back-up generatori
 • dizel generatori
 • generatori na gorivo
 • strujni generatori
 • generatori za vatrogasce
 • Mašine za savijanje cijevi i dizalice za radijatore
 • Jaki ravnači za mehaničare
 • Različita oprema za mehaničare
 • Hidraulične dizalice na daljinski pogon i hiropneumatske pumpe
 • Radni stolovi i kolica
 • Stolovi
 • Hidraulične dizalice s kotačima
 • Hidraulične dizalice flaše
 • Dizalice za prijenos
 • Hidraulična dizalice nosači
 • Dizalice
 • Dizalice za motocikle
 • Oprema za teretna vozila
 • Kontejneri za pranje
 • Hidraulična i Elektrohidraulična tiskala
 • Auto-dizalice sa dva uporišta
 • Elektrohidraulične auto-dizalice s četri uporišta
 • Elektromehaničke dizalice s jednim uporištem
 • Elektrohidraulične dizalice "dvostruke škare"
 • Elektrohidraulične dizalice "škare"
 • Elektrohidraulične dizalice "škare" za teretna vozila i viljuškare
 • Elektromehaničke nezavisne dizalice nosači
 • Pneumatske dizalice i dijelovi
 • Elektrohidraulične i pneumatske dizalice
 • Elektrohidraulične dizalice s ugrađenim ležajem
 • Specialna oprema za mehaničare
 • Profesionalni alati
 • Oprema za očuvanje okoliša
 • Aparati za varenje
 • Plazma rezači
 • Varenje

Lista Potrošačkih proizvoda:

 • Visokotlačni Perači - 200 Serija
 • Visokotlačni Perači - 300-400 Serija
 • Visokotlačni Perači - 500-600 Serija
 • Visokotlačni Perači - 700-800 Serija
 • Strojevi za čišćenje podova
 • Usisavči koji djeluju po sistemu vode i sušenja
 • Usisavači na zrak
 • Strojevi za čišćenje parketa i tepiha
 • Električne metle
 • Strojevi za poliranje
 • Filetri za usisavače na vodu
 • Čistila na paru
 • Stolovi za peglanje
 • Čistila za prozore
 • Robo čistila

Lista Industrijskih proizvoda:

 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Kompaktni
 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Srednja Snaga
 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Visoka Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Gorivo
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Specijalni
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Kompaktni
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Srednja Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--Visoka Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--Gorivo
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--na novac
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-nepomični
 • Visokotlačne mašine
 • Pometači
 • Usisivači
 • Usisivači - Pometači
 • Pometači za Ceste
 • Čistila s Diskom
 • Čistila
 • Čistila na zrak
 • Čistila na vodu
 • Vozila za čišćenje
 • Usisivači na zrak
 • Usisivači na vodu i zrak
 • Usisivači na novac
 • Sigurnosni usisavači
 • Industrijski usisavači
 • Čistila na paru
 • Čistila na sprej
 • Bacači snjega

Lista Inžinjerskih sistema:

 • Visokotlačna čistila
 • Automatske Auto Praone
 • Samouslužne Auto Praone
 • Komercijalne Auto Praone
 • Strojevi za Recikliranje vode
Poveznice:
back-up generatori generatori na gorivo generatori za vatrogasce dizalice za prijenos stolovi varenje komercijalne auto praone automatske auto praone strujni generatori kontejneri za pranje dizalice strojevi za poliranje oprema za teretna vozila strojevi za recikliranje vode dizel generatori aparati za varenje radni stolovi i kolica usisivači koji djeluju po sistemu vode i sušenja pneumatske dizalice i dijelovi stolovi za peglanje sigurnosni usisivači filteri za usisivače na vodu elektrohidraulične dizalice s ugrađenim ležajem agregati za struju bacači snjega čistila na sprej elektromehaničke nezavisne dizalice nosači elektrohidraulične auto-dizalice s četri uporišta čistila s diskom čistila za prozore oprema za očuvanje okoliša hidraulična i elektrohidraulična tiskala čistila čistila na paru elektromehaničke dizalice s jednim uporištem usisivači na novac vozila za čišćenje profesionalni alati jaki ravnači za mehaničare hidraulična dizalice nosači različita oprema za mehaničare mašine za savijanje cijevi i dizalice za radijatore čistila na zrak usisavači na zrak visokotlačne mašine specialna oprema za mehaničare pometači hidraulične dizalice s kotačima čistila na vodu robo čistila usisivači na vodu i zrak hidraulične dizalice flaše hidraulične dizalice na daljinski pogon i hiropneumatske pumpe visokotlačni perači usisivači na zrak elektrohidraulične i pneumatske dizalice auto-dizalice sa dva uporišta pometači za ceste usisivači električne metle plazma rezači industrijski usisavači strojevi za čišćenje parketa i tepiha samouslužne auto praone strojevi za čišćenje podova dizalice za motocikle visokotlačni čistači
Povratak na sve proizvode

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas