Veljača 2020.

Isporuka i ugradnja platformske dizalice tip ULS proizvođača IME-Autolift GmbH iz Austrije za korisnika ZET – Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za potrebe plansko-preventivnog i izvanrednog održavanja niskopodnih tramvaja NT 2200 i NT 2300 u zoni ispod voznih postolja, ispod kolnog ormara tramvaja te na samim postoljima. 

U sklopu projekta „Dogradnja i opremanje hale Tramvajske radionice Trešnjevka“ u armirano-betonske komore izgrađene na temelju projektne dokumentacije proizvođača podizne opreme montirane su 3 platformske elektromehaničke podno podizne dizalice pojedinačne nosivosti 20 tona za podizanje i spuštanje voznih postolja te 12 elektromehaničkih konzolnih stupnih dizalica podizanih iz komore poda pojedinačne nosivosti 6 tona za pridržavanje kolnog ormara tramvaja. 

Sustav je projektiran tako da se može koristiti i za podizanje tramvajskog vozila tip KT4 gdje se kod aktivnosti odvajanja kolnog ormara od postolja za oslanjane kolnog ormara koriste 4 mobilne konzolne dizalice uz postojeće fiksne konzolne stupne dizalice. Nakon što se dizalice podignu u radni položaj, područje otvora oko dizalice se automatski zatvara u ravnini poda. Dok su sve dizalice spuštene ispod razine poda svi otvori u podu su zatvoreni i dizalice se ne vide.

Sustav projektiran u skladu sa sigurnosnim standardima norme EN 1493 te upravljiv putem centralnog ormara pridonijeti će učinkovitijem preventivnom i izvanrednom održavanju vozila.