Siječanj 2021.

Isporuka NN kabela tvrtki HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., u ukupnoj vrijednosti oko 6 mil. EUR u periodu od 18 mjeseci.