SERVISNA OPREMA

 
 
U ponudi imamo - SERVISNA OPREMA - proizvođača:

Endress
 
 • back-up generatori
 • dizel generatori
 • generatori na gorivo
 • strujni generatori
 • generatori za vatrogasce
 • Mašine za savijanje cijevi i dizalice za radijatore
 • Jaki ravnači za mehaničare
 • Različita oprema za mehaničare
 • Hidraulične dizalice na daljinski pogon i hiropneumatske pumpe
 • Radni stolovi i kolica
 • Stolovi
 • Hidraulične dizalice s kotačima
 • Hidraulične dizalice flaše
 • Dizalice za prijenos
 • Hidraulična dizalice nosači
 • Dizalice
 • Dizalice za motocikle
 • Oprema za teretna vozila
 • Kontejneri za pranje
 • Hidraulična i Elektrohidraulična tiskala
 • Auto-dizalice sa dva uporišta
 • Elektrohidraulične auto-dizalice s četri uporišta
 • Elektromehaničke dizalice s jednim uporištem
 • Elektrohidraulične dizalice "dvostruke škare"
 • Elektrohidraulične dizalice "škare"
 • Elektrohidraulične dizalice "škare" za teretna vozila i viljuškare
 • Elektromehaničke nezavisne dizalice nosači
 • Pneumatske dizalice i dijelovi
 • Elektrohidraulične i pneumatske dizalice
 • Elektrohidraulične dizalice s ugrađenim ležajem
 • Specialna oprema za mehaničare
 • Profesionalni alati
 • Oprema za očuvanje okoliša
 • Aparati za varenje
 • Plazma rezači
 • Varenje

Lista Potrošačkih proizvoda:

 • Visokotlačni Perači - 200 Serija
 • Visokotlačni Perači - 300-400 Serija
 • Visokotlačni Perači - 500-600 Serija
 • Visokotlačni Perači - 700-800 Serija
 • Strojevi za čišćenje podova
 • Usisavči koji djeluju po sistemu vode i sušenja
 • Usisavači na zrak
 • Strojevi za čišćenje parketa i tepiha
 • Električne metle
 • Strojevi za poliranje
 • Filetri za usisavače na vodu
 • Čistila na paru
 • Stolovi za peglanje
 • Čistila za prozore
 • Robo čistila

Lista Industrijskih proizvoda:

 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Kompaktni
 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Srednja Snaga
 • Visokotlačni perači-Hladna voda-Visoka Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Gorivo
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Specijalni
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Kompaktni
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-Srednja Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--Visoka Snaga
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--Gorivo
 • Visokotlačni perači-Vruća voda--na novac
 • Visokotlačni perači-Vruća voda-nepomični
 • Visokotlačne mašine
 • Pometači
 • Usisivači
 • Usisivači - Pometači
 • Pometači za Ceste
 • Čistila s Diskom
 • Čistila
 • Čistila na zrak
 • Čistila na vodu
 • Vozila za čišćenje
 • Usisivači na zrak
 • Usisivači na vodu i zrak
 • Usisivači na novac
 • Sigurnosni usisavači
 • Industrijski usisavači
 • Čistila na paru
 • Čistila na sprej
 • Bacači snjega

Lista Inžinjerskih sistema:

 • Visokotlačna čistila
 • Automatske Auto Praone
 • Samouslužne Auto Praone
 • Komercijalne Auto Praone
 • Strojevi za Recikliranje vode
Poveznice:
back-up generatori generatori na gorivo generatori za vatrogasce dizalice za prijenos komercijalne auto praone stolovi varenje automatske auto praone kontejneri za pranje strujni generatori strojevi za poliranje strojevi za recikliranje vode oprema za teretna vozila dizalice dizel generatori aparati za varenje radni stolovi i kolica usisivači koji djeluju po sistemu vode i sušenja stolovi za peglanje pneumatske dizalice i dijelovi sigurnosni usisivači filteri za usisivače na vodu elektrohidraulične dizalice s ugrađenim ležajem agregati za struju bacači snjega čistila na sprej čistila za prozore čistila s diskom elektromehaničke nezavisne dizalice nosači elektrohidraulične auto-dizalice s četri uporišta oprema za očuvanje okoliša hidraulična i elektrohidraulična tiskala čistila na paru vozila za čišćenje usisivači na novac elektromehaničke dizalice s jednim uporištem jaki ravnači za mehaničare profesionalni alati čistila hidraulična dizalice nosači različita oprema za mehaničare čistila na zrak mašine za savijanje cijevi i dizalice za radijatore usisavači na zrak visokotlačne mašine specialna oprema za mehaničare čistila na vodu pometači hidraulične dizalice s kotačima robo čistila hidraulične dizalice flaše usisivači na vodu i zrak hidraulične dizalice na daljinski pogon i hiropneumatske pumpe visokotlačni perači usisivači na zrak elektrohidraulične i pneumatske dizalice usisivači pometači za ceste auto-dizalice sa dva uporišta električne metle industrijski usisavači plazma rezači samouslužne auto praone strojevi za čišćenje parketa i tepiha strojevi za čišćenje podova dizalice za motocikle visokotlačni čistači
Povratak na sve proizvode

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas