Mark X

 
 
Mark X

Mark X

Električni uređaj dvostruko veće učinkovitosti od Mark V uređaja. Lagano nanosi disperzivne žbuke, silikatne premaze, dispezije, cementne premaze itd.

PDF katalog:
markx.pdf
Povratak na proizvođača: Graco
Povratak na sve proizvođače

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas