baur proizvodi

 
 

Predstavljanje BAUR proizvoda na simpoziju u SPLITU

Predstavljanje BAUR proizvoda na simpoziju u SPLITU

Presentation of BAUR products at a symposium in SPLIT.

 
 

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas