Informacije za natječaj za zapošljavanje

 
 

Voditelj obrade podatka je: INDUSTROOPREMA, d.o.o., Zagreb, Obrtnička 1
Kontaktni podaci voditelja obrade podataka su: 01/2498 975
Svrha radi koje se obrađuju osobni podaci: natječaj za zapošljavanje
Pravna osnova za obradu: Čl. 6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (privola)
Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati osobne podatke:

  • u slučaju  odabranog kandidata sve dok postoji pravni temelj za obradu osobnih podataka t.j. za vrijeme trajanja radnog odnosa/ugovora o radu odnosno i nakon ovoga u slučaju i za vrijeme propisano zakonom;
  • u slučaju ostalih kandidata – u roku 30 dana od odabira. Voditelj obrade čuvati će osobne podatke i dulje, do 6 mjeseci, u slučaju kada postoji mogućnost naknadnog odabira/zapošljavanja kandidata
  • kandidat ima pravo  da od voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se  odnose na njega ili pravo na ulaganje prigovora na obradu podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade);
  • kandidat može privolu povući u svakom trenutku - pisanom izjavom dostavljenom na adresu poslodavca ili na e-mail marina.lelek@industrooprema.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;  
  • kandidat ima pravo podnjeti u vezi povrede prava t.j. osobnih podataka, prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas