Alati

 
 
Alati

Alati

Mehanička kliješta za stopice
Mehanička kliješta za kidanje
Mehanička kliješta za skidanje plašta
Hidraulična ručna kliješta za stopice
Hidraulična ručna kliješta za kidanje
Hidraulična baterijska kliješta za stopice
Hidraulična baterijska kliješta za kidanje
Nastavci za hidraulična kliješta za stopice
Nastavci za hidraulična kliješta za kidanje
Nastavci za bušenje rupa
Ostali pribor (fleksibilna crijeva i brze spojke)
Pumpe
Hidraulični kompleti za stopice i kidanje
Hidropneumatske prese sa stalkom

PDF katalog:
mehanicka-klijesta-za-stopice.pdf
mehanicka-klijesta-za-kidanje.pdf
mehanicka-klijesta-za-skidanje-plasta.pdf
hidraulicna-rucna-klijesta-za-stopice.pdf
hidraulicna-rucna-klijesta-za-kidanje.pdf
hidraulicna-baterijska-klijesta-za-stopice.pdf
hidraulicna-baterijska-klijesta-za-kidanje.pdf
nastavci-za-hidraulicna-klijesta-za-stopice.pdf
nastavci-za-hidraulicna-klijesta-za-kidanje.pdf
nastavci-za-busenje-rupa.pdf
ostali-pribor-fleksibilna-crijeva-i-brze-spojke.pdf
pumpe.pdf
hidraulicni-kompleti-za-stopice-i-kidanje.pdf
hidropneumatske-prese-sa-stalkom.pdf

Povratak na sve proizvođače

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas