Oprema za ispitivanje betona

 
 
Oprema za ispitivanje betona

Oprema za ispitivanje betona

Elcometer je prepoznat kao jedan od inovatora i vodećih proizvođača na području ispitivanja kvalitete betona.

ADHESION & BOND STRENGTH
- Elcometer 106/6 Coatings on Concrete Adhesion Tester
- Elcometer 106 Pull Off Adhesion Gauge

CONCRETE COVERMETERS
- Elcometer 331² Model H & HM Half-Cell Meter
- Elcometer 331² Model B Concrete Covermeter
- Elcometer 331² Model BH Concrete Covermeter
- Elcometer 331² Model SH Concrete Covermeter
- Elcometer 331² Model TH Concrete Covermeter
- Elcometer 331² Model THD Concrete Covermeter
- Elcometer 331² CoverMaster® Software

CONCRETE TESTHAMERS
- Elcometer 181 Mechanical Concrete Test Hammer
- Elcometer 182 Digital Concrete Test Hammer
 
CRACK WIDTH MEASUREMENT
- Elcometer 143 Crack Width Ruler
- Elcometer 900 Concrete Crack Microscope
- Elcometer 7210 Pocket Microscope
- Elcometer 7220 Microscope with Reticules

PDF katalog:
elcometer-106-6-coatings-on-concrete-adhesion-tester.pdf
elcometer-106-pull-off-adhesion-gauge.pdf
elcometer-331-2-model-h-and-hm-half-cell-meter.pdf
elcometer-331-2-model-b-concrete-covermeter.pdf
elcometer-331-2-model-bh-concrete-covermeter.pdf
elcometer-331-2-model-sh-concrete-covermeter.pdf
elcometer-331-2-model-th-concrete-covermeter.pdf
elcometer-331-2-model-thd-concrete-covermeter.pdf
elcometer-331-2-covermaster-software.pdf
elcometer-181-mechanical-concrete-test-hammer.pdf
elcometer-182-digital-concrete-test-hammer.pdf
elcometer-143-crack-width-ruler.pdf
elcometer-900-concrete-crack-microscope.pdf
elcometer-7210-pocket-microscope.pdf
elcometer-7220-microscope-with-reticules.pdf
Povratak na proizvođača: Elcometer
Povratak na sve proizvođače

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas