Oprema za ispitivanje kvalitete premaza

 
 
Oprema za ispitivanje kvalitete premaza

Oprema za ispitivanje kvalitete premaza

Elcometer je već dugi niz godina inovator na području opreme za detekciju debljine premaza i druge opreme za ispitivanje kvalitete površinskih premaza, počevši od 1947 god.

ABRAZIJA
- Elcometer 1730 simulator pranja automobila
- Elcometer 1720 tester abrazije
- Elcometer 1720 tester upijanja i pranja        
- Taber 5750 linearni abrazer
- Taber 5135 & 5155 rotacioni abrazer
- Taber 710 višenamjenski ručni grebač
- Elcometer 1700 tester padajućeg pijeska

ADHEZIJA
- Elcometer 1540 tester križnog rezanja
- Elcometer 1542 Cross Hatch Adhesion Tester
- Elcometer 107 Cross Hatch Cutter
- Elcometer 108 Hydraulic Adhesion Testers
- Elcometer 106 Pull off Adhesion Tester
- Elcometer 106/6 Coatings on Concrete Adhesion Tester
- Elcometer 109 Tensile Adhesion Tester
- Elcometer 110 Pneumatic Adhesion Tester
- Elcometer 1910 PATHandy™ Adhesion Tester
- Elcometer 1940/1941 PAT™ Adhesion Testers
- Elcometer 1970 PFCV - Portable Field Calibration Verification Unit

IZGLED
- Elcometer 406L Statistical Mini Glossmeter
- Elcometer 406 Novo-Gloss™ Mini Glossmeter
- Elcometer 407 Statistical Glossmeter
- Elcometer 401 & 402 Novo-Gloss Glossmeters
- Elcometer 400 Novo-Curve™ Glossmeter for Curved & Small Surfaces
- Elcometer 6014 Shade & Opacity Meter
- Elcometer 6310 PANTONE® Formula Guides
- Elcometer 6210 RAL Colour Charts
- Elcometer 6300 Colour Assessment Cabinets
- Elcometer 6075/1 X-Rite SP60 Portable Sphere Spectrophotometer
- Elcometer 6075/2 X-Rite SP62 Portable Sphere Spectrophotometer
- Elcometer 6075/3 X-Rite SP64 Portable Sphere Spectrophotometer
- Elcometer 6070 X-Rite MA6811 Multi-Angle Colour Spectrophotometer
- Elcometer 6060 X-Rite 962 Portable 0/45 degree Spectrophotometer
- Elcometer 6060/4 X-Rite 964 Portable 0/45 degree Spectrophotometer
- Elcometer 6090 X-RiteColor® Master Software

BALANCES & WEIGHING SCALES
- Elcometer 8720 KB Balance
- Elcometer 8721 Analytical Balance

PDF katalog:
elcometer-1730-simulator-pranja-automobila.pdf
elcometer-1720-tester-abrazije.pdf
elcometer-1720-tester-upijanja-i-pranja.pdf
taber-5750-linearni-abrazer.pdf
taber-5135-and-5155-rotacioni-abrazer.pdf
taber-710-visenamjenski-rucni-grebac.pdf
elcometer-1700-tester-padajuceg-pijeska.pdf
elcometer-1540-tester-kriznog-rezanja.pdf
elcometer-1542-cross-hatch-adhesion-tester.pdf
elcometer-107-cross-hatch-cutter.pdf
elcometer-108-hydraulic-adhesion-testers.pdf
elcometer-106-pull-off-adhesion-tester.pdf
elcometer-106-6-coatings-on-concrete-adhesion-tester.pdf
elcometer-109-tensile-adhesion-tester.pdf
elcometer-110-pneumatic-adhesion-tester.pdf
elcometer-1910-pathandy-adhesion-tester.pdf
elcometer-1940-1941-pat-adhesion-testers.pdf
elcometer-1970-pfcv-portable-field-calibration-verification-unit.pdf
elcometer-406l-statistical-mini-glossmeter.pdf
elcometer-406-novo-gloss-mini-glossmeter.pdf
elcometer-407-statistical-glossmeter.pdf
elcometer-401-and-402-novo-gloss-glossmeters.pdf
elcometer-400-novo-curve-glossmeter-for-curved-and-small-surfaces.pdf
elcometer-6014-shade-and-opacity-meter.pdf
elcometer-6310-pantone-formula-guides.pdf
elcometer-6210-ral-colour-charts.pdf
elcometer-6300-colour-assessment-cabinets.pdf
elcometer-6075-1-x-rite-sp60-portable-sphere-spectrophotometer.pdf
elcometer-6075-2-x-rite-sp62-portable-sphere-spectrophotometer.pdf
elcometer-6075-3-x-rite-sp64-portable-sphere-spectrophotometer.pdf
Povratak na proizvođača: Elcometer
Povratak na sve proizvođače

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas