TRAČNICE

 
 
U ponudi imamo - TRAČNICE - proizvođača:

 
Željezničke tračnice tip 49E1
Željezničke tračnice tip 60E1
Žljebaste tračnice tip 60R1
Poveznice:
Povratak na sve proizvode

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas