Veljača 2022.

Isporuka 3.000 komada vrtnih kompostera Grada Karlovcu.
Projekt je sufinanciran u iznosu od 40% od strane FZOEU dok je preostali dio snosio sam grad Karlovac.

Više o tome na :

https://www.ekovjesnik.hr/clanak/4929/karlovacka-cistoca-gradanima-dijeli-3000-vrtnih-kompostera

https://kaportal.net.hr/aktualno/vijesti/karlovac/4186494/gradjanima-karlovca-uskoro-stizu-vrtni-komposteri-koje-ce-sufinancirati-fond-za-zastitu-okolisa-s-tvrtkom-iz-sesveta-potpisan-ugovor-o-nabavi/

Slika: Obilježavanje potpisivanja ugovora o nabavi
Prisutni: Dragica Ban (Industrooprema), Ivana Fočić (zamjenica gradonačelnika), Hrvoje Delaš (Industrooprema, direktor.)