ENERGETIKA

Izolatori i nosači

KERAMIČKI IZOLATORI

Dijelimo ih na potporne, zatezne i takozvane pin i šekel izolatore.Keramički izolatori su izolatori s otpornostima na vremenske utjecaje, otpornostima na toplinu.

Imaju određenu fleksibilnost, te se naširoko koriste u raznim vrstama napona. Izrađeni su od visoko kvalitetne keramičke mase C-130 s različitim fizikalnim i kemijskim svojstvima.
Dugo vremena mogu biti izloženi utjecajima električnog polja, mehaničkim opterećenjima i utjecajima sunčeve svjetlosti te vjetrovima. Izolatori su predviđeni za vanjsku montažu. Po svojim dimenzijama, obliku, te električnim i mehaničkim osobinama odgovara IEC standardima.

SILIKONSKI IZOLATORI

Primjena polimernih izolatora je veća i obično se silikonska guma široko koristi kao polimerni izolatori. Stoga će učinkovitost i pouzdanost ovih sustava izravno ovisiti o izvedbi silikonske gume. Visokotemperaturni učinci polimernih izolatora ovise o vrsti primjene, a tehnika koju mi koristimo je visokotemperaturna vulkanizacija silikona više poznata kao HTV guma.


HTV guma kao gotovi proizvod ima odlična električna svojstva kao što je: visoka električna izolacija, vodootpornost, otpornost na vlagu, otporan na poluciju, anti-seizmičke karakteristike, kemijsku otpornost, dobru otpornost na visokonaponsko koronsko pražnjenje i pražnjenje luka.Također silikonski gumeni film ima bolju prozračnost od obične gume i plastičnog voska, te otpornost na hladnoću i toplinu −55 to 300 °C

Stakleni Izolatori

Koriste se za izolatorske lance, obično imaju veći broj ovjesnih izolatora (izolatorskih članaka), ali mogu se sastojati od svega jednog članka.

Izolatori nisu mehanički napregnuti na savijenje nego samo na vlak, pa se po volji mogu upotrijebiti i dugi lanci (i po nekoliko metara), kako to već zahtjeva napon dalekovoda. Ako se jedan članak ošteti ili probije, ostali članci će dati dovoljnu električnu čvrstoću dalekovodu do prve prilike za popravak.

Nosači Izolatora

Na nosače izolatora pričvršćujemo izolatore. S obzirom na oblik dijelimo ih na:
 • savijene nosače
 • ravne nosače

Savijeni nosači se primjenjuju kod drvenih ili betonskih stupova,i to tako da se direktno učvršćuju u drvo ili beton.
Ravne nosače učvršćujemo na konzolama drvenih ili betonskih stupova i drugim željeznim konstrukcijama.

IZOLATORSKI LANCI I OVJESNI PRIBOR

Ovisno o tipu stupova za koji se montiraju izolatorski lanci, razlikuju se jednostruki izolatorski lanci na nosivom ili zateznom stupu, dvostruki izolatorski lanci na nosivom ili zateznom stupu ili četverostruki izolatorski lanci na zateznom stupu ako su velike sile zatezanja.

Izolatorski lanci se sastoje od staklenih ili porculanskih ili silikonskih izolatora, gornjih i donjih iskrišta, španera i spojnih dijelova, vilica i produžetaka koji se prema nacrtu montiraju za pojedini stup

KABELI I VODIČI

 • Al-Če i Cu užad
 • Čelična pocinčana traka
 • Instalacijski vodiči
 • Kabeli za NN, SN i VN napon
 • Podmorski kabeli
 • Poluizolirani vodiči
 • SKS kabeli

ODVODNICI PRENAPONA

 • Metaloksidni odvodnici NN i SN prenapona
 • Uređaji za atmosferska pražnjenja
 • Iskrišta

AUTOMATSKI DALJINSKI UPRAVLJIVI PREKIDAČI

 • Recloseri
 • Rastavljači i rastavne sklopke
 • Vakuumski prekidači

Mjerni Instrumenti

 • Indikatori kvara za kabelske i nadzemne mreže
 • Indikatori napona
 • Mjerni transformatori
 • Mjerna i ispitna oprema