Zapošljavanje

Otvorena Radna mjesta

Otvorene molbe

Ukoliko ste zainteresirani za rad u Industroopremi pošaljite svoj životopis i motivacijsko pismo na E-adresu: info@industrooprema.hr.

Slanjem ove otvorene molbe suglasni ste da raspolažemo Vašim osobnim podacima koje ćemo koristiti u našim budućim natječajima. Također, slanjem otvorene molbe za posao dajete nam mogućnost da Vas informiramo o natječajima za zapošljavanje kod kojih ćete ispunjavati tražene uvjete.
Informacija o zaštiti osobnih podataka – osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osobni podaci koje ovim dostavljate, kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, datum rođenja, edukacija, radno iskustvo, kao i drugi relevantni podaci, potrebni su za razmatranje vaše molbe za zapošljavanje u Industroopremi d.o.o.. Vaši podaci će se obrađivati u skladu s najvišim standardima Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Vaši osobni podaci su povjerljivi i neće biti ustupani, objavljeni niti otkriveni trećim osobama. Vaši osobni podaci će biti zabilježeni u našim zbirkama podataka u razdoblju od 1 godine od stavljanja na raspolaganje, što nam daje priliku da razmotrimo Vašu molbu za zapošljavanje u budućnosti.
Podaci se obrađuju isključivo u svrhu razmatranja Vaše molbe za zapošljavanje, a temeljem Vaše privole koju možete svakodobno povući na način slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@industrooprema.hr Imate pravo zatražiti pristup, brisanje i ažuriranje, kao i uložiti prigovor na obradu Vaših podataka. Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu.
Slanjem otvorene molbe dajete suglasnost da Infrastruktura d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke, te Vas uvrsti u svoju bazu potencijalnih kandidata. Voditelj obrade i kontaktni podaci: Industrooprema d.o.o., Rimski put 11K, 10360 Sesvete, e-mail: info@industrooprema.hr