Mjerni alat

 
 
Mjerni alat

Mjerni alat

Mikrometri i pomična mjerila, komparatori, lisnata mjerila, mjerači kutova, šestari, igle za označavanje, kutnici, građevinski metri, trakasti metri, libela

PDF katalog:
09-mjerni_alat_2.pdf
Poveznice:
Povratak na proizvođača: Usag
Povratak na sve proizvođače

Politika kvalitete

Visoka razina kvalitete usluge osnova je uspješnog poslovanja i razvoja Industroopreme d.o.o.. Ona je temelj i garancija postizanja zadovoljstva svakog našeg djelatnika i poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas